תקנון ותנאי שימוש לאתר Indekids

Indekids מברכים את בחירתכם לגלוש באתר האינטרנט המופעל בכתובת www.indekids.co.il (“האתר“). 

האתר המשמש כפלטפורמה המשמשת כמאגר של אנשי מקצוע מכל התחומים הטיפוליים (קלינאי תקשורת, ריפוי בעיסוק, טיפול רגשי, פסיכולוגים ועוד) ובאמצעותה ניתן לבצע חיפוש מדויק על פי מיקום המטפל, תחום הטיפול ועוד (“נותני השירותים”) ומאפשר לנותני השירותים לפרסם את מוצריהם לגולשים באתר (“הלקוחות”). באתר ניתן לקבל מידע אודות השירותים השונים כפי שמוצעים בהרחבה באתר, המוצעים לרכישה על ידי נותני השירותים (“השירותים”), וכן להירשם בתור נותן שירותים לצורכי פרסום השירותים למציאת לקוחות רלוונטיים.

 • כללי:
   1. הגלישה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון ותנאי שימוש אלו (״התקנון״). אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון. כמו כן, האתר שומר את זכותו לשנות את תנאי התקנון, מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. מועד החלת השינוי כאמור יהיה מרגע פרסומו באתר.
   2. בעת הגלישה באתר ועל מנת להשתמש באתר , יש לסמן V אלקטרוני (צ’קבוקס) לאישור תקנון זה.
   3. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר או נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד.
   4. תנאי התקנון חלים על שימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי טאבלט וכיו”ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
   5. הגלישה באתר מותרת בכל גיל. הרכישה באתר מיועדת לבעלי כשירות משפטית מגיל 18 בלבד. רכישה של קטין מתחת לגיל 18 מחייבת אישור הורה או אפוטרופוס. 
   6. במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות התקנון.
   7. האתר גובה תשלום מנותני השירותים בלבד עבור פרסום השירותים שלהם באמצעות האתר. נותני השירותים יפרסמו בעצמם מידע אודות שירותיהם, תחום התמחותם, תמונה, קישור לאתר שלהם לרשתות החברתיות ועוד ככל שנדרש.
   8. יובהר כי נותני השירותים בעצם ההרשמה לאתר והכנסת הפרטים מצהירים כי כל הפרטים שהוכנסו הינם נכונים, ושהם העלו אותם מרצונם החופשי לטובת פרסומם באתר.
   9. האתר מקבל את בקשות נותני השירותים לפרסום באתר ומאשר באופן ידנית את העלאת הפרטים לאחר קבלת תעודת טיפול רלוונטית רשמית. יובהר, האתר אינו נושא באחריות עבור האמור בעמוד נותני השירותים, לרבות אותנטיות תעודת הטיפול שנשלחה על ידי נותן השירותים, ועל המשתמש לוודא בעצמו את הפרטים שפרסם המטפל, והכל כפי שיובהר בהמשך בתקנון זה.

 • הגלישה באתר:
 • הגלישה באתר והעיון בו אינם דורשים הרשמה, והוא פתוח לכל גולש, למעט אם נתקבלה החלטה אחרת על ידי מפעיל האתר.
 • לטובת פרסום באתר,  יתבקש נותן השירותים למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, טלפון וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה (לשיקול דעתו של האתר). מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירות ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם באתר.
 • מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא ניתן יהיה לפרסם באתר.
   1. האתר לא יעשה בפרטים שנמסרו שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.
   2. השארת פרטים על ידי נותן שירותים, בכפוף להסכמת הגולש, כוללת, בין היתר, קבלת תוכן שיווקי, מידע ביחס למבצעים, עדכונים והנחות המוצעים למשתמשים רשומים. 
   3. האתר רשאי לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי לכניסה לאתר ובכלל זה התחברות לאתר דרך הפייסבוק ו/או רשת חברתית אחרת ו/או פלטפורמה אחרת.
   4. האתר רשאי למנוע מכל גולש שימוש באתר לפי שיקול דעתו המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי האתר לחסום גישתו אליו בכל אחד מהמקרים הבאים:
    1. אם בעת השארת פרטים ו/או רכישה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים;
    2. במקרה שנעשה שימוש באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
    3. אם הופרו תנאי תקנון זה;
    4. במקרה שנעשה שימוש באתר בניסיון להתחרות באתר;
    5. אם נעשתה על ידי גולש כל פעולה שתמנע מאחרים לגלוש ולהשתמש באתר בכל דרך שהיא.

 • הצטרפות נותני השירותים לשירותי האתר:
   1. נותני השירותים המוכרים שירותים יכולים לבקש להצטרף לפרסום ומכירת השירותים.
   2. ההצטרפות תתבצע באמצעות הרשמה באתר ותהיה בעלות של 69 ש”ח + מע”מ לבניית פרופיל באתר. בנוסף ייגבה תשלום של 40 ש”ח + מע”מ על כל השראת פרטיו של מטופל פוטנציאלי (” להלן ליד”).  תשלום זה ייגבה הן במידה והחל מסע של תהליך טיפולי והן אם לא. יובהר כי הפרטים המופיעים בעמוד ההצטרפות הם מחייבים לעניין תקנון זה.
   3. בכל עת האתר רשאי לשנות את מגוון המסלולים המוצעים או את אפיונם של המסלולים, להחליפם להמעיט מהם, להוסיף עליהם.
   4. יובהר כי הרכב מסלול השירות כפי שנרכש על ידי נותן השירותים, לרבות התנאים והעלויות שלו, הן יהיו המחייבות עבור נותן השירותים ללא קשר לשינויים במסלולים המוצעים על ידי האתר ללקוחות חדשים מעת לעת.
   5. לנותני השירותים לא תהיה כל טענה באשר למקום ו/או אופן הצגת מוצריהם באתר ו/או ברשת האינטרנט. 
   6. מעת לעת, האתר עשוי להציע למצטרפים למסלול הצעות, הטבות והנחות שונות. האתר רשאי להציע הצעות והנחות כאמור, ולשנותן או להפסיקן בכל עת, הכל על-פי שיקול דעתו.
   7. הקשר בין INDEKIDS לבין המטפלים והמומחים הינו קשר של שיתוף פעולה אקטיבי. במידה והמטפל/מומחה אינו נענה על ידי INDEKIDS באמצעות מייל/וואטסאפ לאחר שתי פניות או יותר, רשאית INDEKIDS להסיר את הפרופיל האישי של המטפל/מומחה מהאתר. הודעה על כך תמסר למטפל/מומחה באמצעות הודעת מייל/וואטסאפ. למטפל/מומחה לא תהיה כל טענה על כך לאחר שנעשו שני נסיונות או יותר ליצירת קשר מצד INDEKIDS. בנוסף, במידה ונגבו דמי רישום להצטרפות ראשונית, הם אינם יוחזרו למטפל/מומחה.
 • מדיניות ביטולים – נותן שירותים:
  1. בקשה לשינוי או ביטול שירות תועבר לאתר באחד מאמצעי ההתקשרות המופיעים בתחתית התקנון. 
  2. טרם קבלת השירותים, שינוי ו/או ביטול הזמנת שירות יתאפשרו בתוך 14 ימים מביצוע העסקה או ממועד קבלת פרטי העסקה (לפי המאוחר). 
  3. ככל שמבוקש לבטל התקשרות לאחר שהתחילו במתן השירותים, האתר יבטל את השירות בהתאם לקבוע בחוק הגנת הצרכן.
  4. ניתן להודיע על ביטול מנוי באחד מאמצעי ההתקשרות המפורטים מטה. לא יינתן החזר כספי בגין התקופה בה נעשה שימוש בשירותים המוצעים באתר בתשלום ואשר קדמה למועד הביטול. ביטול יעשה בהתאם ובכפוף להוראת חוק הגנת הצרכן.
  5. במידה ומטפל או מומחה (נותן שירות באתר) בוחר להפסיק את ההתקשרות בינינו ואת פירסומו באתר, יוסר הפרופיל מהאתר ולא ינתן החזר כספי על בניית הפרופיל האישי. בנוסף, לא יינתן החזר כספי על תשלום של ליד שהגיע לתיבת המייל האישי של המטפל או המומחה, באמצעות לחצן הצור קשר בפרופיל האישי, גם במידה ולא התפתח תהליך טיפולי. 
  6. שינוי או ביטול יאושרו לאחר שהלקוח יקבל הודעה מהאתר המאשרת זאת.
  7. למען הסר ספק, ברכישת מנוי נותן הרוכש הסכמתו לתשלום דמי החיבור (“ליד”)  40 ש”ח + מע”מ לתקופה בלתי קצובה, וכל עוד לא בוטל המנוי, כמפורט בתנאי שימוש אלה. המנוי רשאי להודיע בכל עת בה יחפוץ על ביטול המנוי בהתאם וכפוף לתנאי שימוש אלה.

 • רכישה מנותן שירותים:
   1. השירותים המוצעים לרכישה באתר על ידי נותני השירותים יופיעו בדפי האתר, בעמוד של בית העסק.
   2. האתר אינו מחויב, בכל דרך שהיא, לקיים מגוון כלשהו של שירותים ו/או נותני השירותים.
   3. ניתן לרכוש שירותים מנותני השירותים המפרסמים באתר על ידי יצירת קשר עמם באתר שלהם או טלפונית. 
   4. המחירים המופיעים בצמוד לשירותים באתר הם המחירים העדכניים כפי שנקבעו על ידי נותני השירותים. האתר לא יהיה מחויב כלפי הגולשים למחירים אותם הציע נותן השירותים, ונותן השירותים יהיה האחראי הבלעדי בעניין זה.
   5. בנוסף להוראות התקנון יחולו על ההתקשרות עם נותן שירותים גם הוראות תקנון נותן השירותים.
   6. הזמנות של שירותים יטופלו ויסופקו על ידי נותן השירותים בהתאם למדיניות האספקה של בית העסק כפי שמצוין בתקנון נותן השירותים באתר האינטרנט שלו. תנאי אספקת השירותים, לרבות מועד האספקה, הינם באחריות נותן השירותים ממנו נרכשו השירותים והאתר לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה של שירותים. 
   7. בקשה להחזר, שינוי או ביטול הזמנה של שירותים תועבר ישירות לעסק ממנו נרכשו השירותים באחד מאמצעי ההתקשרות המופיעים בעמוד העסק. 
   8. במקרה זה יחולו תנאי תקנון נותן השירותים, בהתאם למדיניות הביטולים של העסק המופיעה בתקנון נותן השירותים ובכפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981. על האתר לא תחול כל אחריות בגין ביטול רכישה של שירותים שנרכשו מנותן שירותים המפרסם באתר.

 • אחריות האתר:
   1. אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המוצעים בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים ובשירותים  אשר מוצגים על ידו.
   2. השירותים המופיעים באתר מסופקים על ידי נותני השירותים, צדדים שלישיים, שההתקשרות עמם נעשית על אחריותו הבלעדית של הלקוח ולא תהיה ללקוח כל טענה כלפי האתר, מנהליו, עובדיו או מי מטעמו והם לא יהיו אחראים, באופן ישיר או עקיף, לכל נזק לרבות, לגוף, לרכוש או לכל נזק אחר או לכל הפסד אחר, אשר יגרם כתוצאה מרכישת מוצר מנותני השירותים המפורסמים באתר, אפילו אם האתר הזהיר, המליץ או ייעץ לעניין מסוים או על שירות מסוים ובשום מקרה האתר לא יהווה תחליף או יישא באחריות המקצועית של נותני השירותים על השירותים המוצעים לרכישה על ידם, טיב השירותים, אספקת השירותים, שירותם וכיו״ב. 
   3. הלקוחות הגולשים באתר מאשרים ומצהירים כי הם יישאו באחריות לפנות ולדרוש מנותן השירותים פיצוי בגין כל נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם להם בעקבות שימוש במוצר.
   4. אין להסתמך על פירוט או תיאור מוצר המופיע באתר. הלקוח נדרש לאמת את הפרטים המופיעים בעמוד נותן השירותים, כמו כן המשתמש מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה עבור מפעיל האתר בגין פרטים שהתפרסמו באתר על ידי נותן שירותים והתבררו כלא נכונים. כל האחריות בגין שימוש בשירותים המופיעים באתר הינה על המשתמש.
   5. מידע ומצגים אודות שירותים המוצגים באתר, שמקורם בנותני השירותים שמוצריהם מופיעים באתר וכל תוכן ביחס לשירותים נמצאים באחריותם הבלעדית של נותני השירותים כאמור, ועל כן מובן שלאתר אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין האתר ערב למידת הדיוק של מידע זה.
   6. האתר אינו אחראי על מספר הלקוחות שיפנו לנותן שירותים ו/או ירכשו מבית העסק, ולנותני השירותים המשתמשים בשירותי האתר לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי האתר בגין מספר הלקוחות שיפנו אליהם ו/או ירכשו מהם. 
   7. האתר לא יהיה אחראי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו לגולשים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, תמונה, וידאו, אודיו, פרסומת, מוצר, שירות וכו’ המופעים באתר. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של הגולש באתר.
   8. האתר בשום מקרה לא יהיה אחראי לנזק שנגרם לגולש האתר באמצעות יצירת קשר עם נותני השירותים המפרסמים באתר ו/או שותפיו העסקיים של האתר.
   9. האתר ממליץ לגולשים באתר לנהוג כצרכנים נבונים וזהירים, ולקרוא בעיון את המידע המוצג באתר ובכלל זה את המידע ביחס לשירות עצמו, תיאורו והתאמתו, כמתואר באתר.
   10. התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיו.
   11. האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע לציבור כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.
   12. השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של כל גולש. כל החלטה שתתקבל ביחס לתכנים שיתפרסמו באתר הינה באחריותו המלאה.  
   13. המשתמש מודע לכך שייתכנו הפרעות באתר מעת לעת, כתוצאה מגורמים שונים. במידה וישנה תקלה ניתן ליצור קשר עם האתר בהתאם לפרטים המצויים בתחתית עמוד זה. כמו כן, במידה וישנה הפרעה ממושכת כך שלא ניתן לגלוש באתר במשך שבוע, האתר יזכה את המשתמש בחלק היחסי של הזמן שנבצר ממנו להשתמש באתר.

 • מדיניות פרסום שירותים באתר:
   1. האתר שומר לעצמו את הזכות לא לאשר פרסום שירות שאינו ראוי ו/או אינו עומד בסטנדרטים של האתר ו/או שאסור לפרסום ו/או למכירה על פי חוקי מדינת ישראל.
   2. האתר רשאי להסיר ו/או לערוך כל פרסום באתר. כמו כן האתר שומר לעצמו את הזכות לדרוש מנותן שירותים המפרסם באתר מידע נוסף / אסמכתאות בנוגע לשירותים אותם הוא מוכר.
   3. מבלי לגרוע מהאמור, נותני השירותים המצטרפים לאתר ו/או מפרסמים באתר, מסכימים, מתחייבים ומאשרים כי ידוע להם:
    1. שהאתר ניתן לשימוש כפי שהוא ושהשימוש בשירותיו הוא באחריות נותן השירותים בלבד;
    2. שאסור לנותן שירותים למכור ו/או לאפשר שימוש באתר לנותן שירותים אחר ו/או אדם אחר ו/או כל ישות אחרת;
    3. שהאחריות לתיאור השירותים שיועלה יהיה באחריותו הבלעדית של בית העסק, לרבות שינויים ועריכות שיבוצעו על ידי האתר;
    4. שהאתר, מנהליו, עובדיו או מי מטעמו לא יהיו אחראים, באופן ישיר או עקיף, לכל נזק לרבות, לגוף, לרכוש או לכל נזק אחר או לכל הפסד אחר, אשר יגרם כתוצאה משימוש באתר, אפילו אם האתר הזהיר, המליץ או ייעץ לעניין מסוים ובשום מקרה האתר לא יהווה תחליף או יישא באחריות בית העסק לשירותיו ומוצריו.
   4. בעת פרסום שירותים ו/או תכנים באתר, חלה על המפרסם האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום ועליו להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, אין לפרסם באתר את התכנים הבאים:
    1. כל תוכן הידוע כשקרי, מטעה או מסולף;
    2. כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר;
    3. כל תוכן העלול להטעות צרכן;
    4. כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה;
    5. כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
    6. כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;
    7. כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף מחשב (“וירוס”) לרבות תוכנות עוינות ויישומים מזיקים למיניהם;
    8. כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו או בשמו הטוב;
    9. כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;
    10. כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות או אפליה פסולה על בסיס כלשהו;
    11. כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה אזרחית;
    12. כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי האינטרנט בכלל ובמשתמשי האתר בפרט וכל תוכן שנועד לקדם את האינטרסים של מתחרי האתר. 
   5. האתר רשאי לסרב לפרסם או למחוק לאלתר כל תוכן שנמסר לפרסום בכל עת שימצא כי הופרו תנאי התקנון או שתכנים שפורסמו פוגעים או עלולים לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיו, באתר או במי מטעמו. בנוסף, האתר יהיה רשאי במקרה זה למנוע מעסק מלפרסם תכנים נוספים באתר ו/או לחסום את גישתו לאתר. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות האתר על פי כל דין.
   6. מסירת תכנים ו/או תגובות לפרסום באתר מהווה אישור כי המפרסם הוא בעל כל הזכויות בהם וכי הוא רשאי למוסרם לפרסום ו/או הוא בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לו למסור את התכנים לפרסום באתר. מובהר כי המפרסם מוחזק כאחראי לשאת בכל נזק ו/או הפסד ו/או תביעה ו/או דרישה שיוגשו נגד האתר בגין שימוש ללא היתר בתכנים כאמור.
   7. במסירת התכנים לפרסום מוקנה לאתר רישיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתו, באתר, בדברי דפוס, לרבות בעיתונים, מגזינים, כתבי עת, ספרים וכיו”ב, במדיות דיגיטליות, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, בארכיבים דיגיטאליים ובשירותים הניתנים ברשתות תקשורת, לרבות תקשורת חוטית, אל חוטית, סלולארית, כבלים ולווין.

 • הרשאה לדיוור, פרסומים ופרסומת:
  1. גולש שהשאיר פרטים באתר ומצורף לרשימת הדיוור של האתר, מאשר שימוש בפרטיו לצורך קבלת מידע שיווקי, עדכונים ופרסומות שיבצע האתר מעת לעת.
  2. על גולש שהשאיר פרטים כאמור תחולנה הוראות הדיוור המפורטות בתקנון להלן. 
  3. אין להשאיר פרטים של אדם אחר באתר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת השארת הפרטים ולאחר שהוסברו לו כל תנאי התקנון.
  4. בעת השארת הפרטים יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה. מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירות ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם באתר.
  5. מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור פרטים באתר, אולם בלא למוסרם לא ניתן יהיה לקבל תוכן שיווקי ועדכונים מהאתר. 
  6. האתר לא יעשה בפרטים שנמסרו שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון.
  7. השארת פרטים באתר ואישור לקבלת תוכן שיווקי כוללת, בין היתר, קבלת תוכן שיווקי, מידע ביחס למבצעים, עדכונים והנחות המוצעים למשתמשים רשומים.
  8. אישור דיוור (קבלת תוכן שיווקי) כאמור, מהווה את הסכמתו של הגולש למשלוח דברי פרסומת על-פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40) התשס”ח – 2008 (“חוק התקשורת”).
  9. מובהר כי באפשרות משאיר הפרטים להסיר עצמו בכל עת מהדיוור באמצעות לחיצה על “להסרה מרשימת התפוצה” שמופיע בתחתית כל דיוור שנשלח או באמצעות פנייה בדוא”ל לאתר בכתובת info@indekids.co.il. כל עוד לא הסירו עצמו הנרשם מרשימת הדיוור כאמור, רשאי האתר, בכפוף לחוק התקשורת, להעביר לנרשם דיוור ישיר כאמור.
  10. אין לראות במידע בדיוור משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לשירות המוצע בו. 
  11. הדיוור בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.
  12. הגולש מאשר כי לא תהיה לו כל טענה בקשר למודעות פרסום ו/או פרסומות המוצגות באתר, לרבות בקשר למיקומן באתר. מובהר כי בכל הנוגע למודעות פרסום המוצגות בחסות צד שלישי, לאתר אין כל התערבות בבחירת הפרסומות המוצגות, אמיתות תוכנן וסדר הופעתן.

 1. השימוש באתר:
  1. השימוש באתר מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי, למעט בכפוף לקבלת אישור ו/או הסכמה מפורשת מראש ובכתב.
  2. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג  Crawlers Robots  וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
  3. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
  4. אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
  5. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתרים (“קישור עמוק“) ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (“AS IS“) כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתרים (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status Bar”“) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת;
  6. האתר רשאי לדרוש ביטול כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדי ובמקרה זה לא תעמוד כל טענה, דרישה או תביעה כלפי האתר בעניין זה.
  7. האתר לא יישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. האחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, היא על מבצע הקישור בלבד.
  8. על הגולש לשפות את האתר, עובדיו, מנהליו, שותפיו העסקיים או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט עקב הפרת תקנון זה. בנוסף, ישפה המשתמש את האתר, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שנמסרו על ידו לפרסום באתר וכתוצאה מקישורים שביצע לאתר.

 2. שינויים באתר, תקלות והפסקות שירות:
  1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר יוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, ו/או המראה ו/או העיצוב של האתר, את היקפם וזמינותם של השירותים באתר, יהיה רשאי לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים על פי החלטתו. כמו כן, האתר יהיה רשאי לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש.
  2. שינויים כאמור יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של רשת האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי נוחות וכיו”ב. לא תהיה לגולשים באתר כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
  3. האתר אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים –  והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל האתר או אצל מי מספקיו.

 3. קניין רוחני:
  1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני הם בבעלות האתר בלבד, או בבעלות צד שלישי,  שהרשה לאתר לעשות שימוש על פי דין בתכנים אלו ובכלל זה שותפיה העסקיים של האתר.
  2. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ”ל, בין ישירות ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהאתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין, ובכפוף לתנאי ההסכמה )ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי האתר לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידי הגולשים לאתר.
  3. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, יש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה: סימון זכויות היוצרים ,© או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש.
  4. סימני המסחר, צילומים, תמונות תכנים ומודעות הפרסומת של שותפיה העסקיים של האתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם מראש ובכתב.

 4. סמכות שיפוט:
  1. על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.
  2. לבתי המשפט במחוז השיפוט של בית המשפט בתל אביב תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתקנון זה.

 5. מדיניות פרטיות:
  1. האתר מכבד את פרטיות הלקוחות.
  2. על מנת לספק שירות איכותי, אנו עשויים להשתמש בנתונים האישיים שלך, ובין היתר, מידע על השימוש שלך באתר ומידע על המכשיר הנייד שלך  או המחשב (“המידע הנאסף באתר“). המידע הנאסף באתר עשוי לשמש את האתר לצרכים הבאים:
   1. לספק לך שירותים ולשפר את האתר ו/או את השירותים;
   2. תפעולו התקין של האתר;
   3. לנתח את ולנהל את האתר באופן תקין;
   4. שיפור שירות הלקוחות של האתר;
   5. ליצירת קשר או לספק לך נתונים בקשר לאתר או לשירות.
  3. בעת השימוש באתר, האתר עשוי לאסוף מידע מסוים באופן אוטומטי. לדוגמה:
   1. כתובת ה- IP שלך, פרוטוקול האינטרנט, ספק האינטרנט או הדפדפן וסוג המכשיר ממנו אתה גולש;
   2. הקלטת הפעילות שלך באתר או תרשים העמודים בהם ביקרת;
   3. שימוש בעוגיות על מנת לזהות את המכשיר ממנו אתה גולש. קובץ עוגיות הם קובץ טקסט קטן שאתר, יישום מקוון או דואר אלקטרוני עשויים לשמור בדפדפן האינטרנט ו/או בכונן הקשיח של המחשב לשימוש בביקורים הבאים באתר; 
   4. מידע שתזין, תשתף או שניתן להשיג מהשימוש שלך באתר.
  4. אנו עשויים לשתף את המידע האישי שלך (למעט מידע רגיש כגון פרטי אשראי ומספרי תעודות זהות) עם צדדים שלישיים, כולל עם שותפינו העסקיים ונותני שירותים.
  5. דוגמאות לפעולות שנותני שירותים עשויים לבצע הכרוכים במידע שלך:
   1. לפתח ולתחזק את האתר;
   2. לצבור מידע על לקוחות ו/או גולשים ולשפר את שירות הלקוחות. לאחר מכן, האתר עשוי לשתף מידע כאמור עם שותפי שיווק פוטנציאליים ומפרסמים;
   3. לצרכים סטטיסטים – אנו מספקים מידע אישי לגופים וחברות שאנו נותנים בהן אמון כדי שיעבדו את המידע עבורנו לפי הוראות האתר ובאופן העולה בקנה אחד עם תקנון זה ומדיניות האתר. ככלל, וככל שלא ניתנה הסכמה מראש למסירת מידע אישי, מידע המועבר לצרכים סטטיסטים אינו כולל פרטים מזהים.
  6. במידה והאתר ימוזג לתוך פעילות גוף אחר או אם האתר יעבור לבעלות תאגיד אחר ניתן יהיה להעביר לתאגיד החדש את המידע הקיים באתר, אבל רק במקרה שהתאגיד יתחייב לשמור על תנאי תקנון זה.
  7. לנותני שירותים ושותפים עסקיים כאמור ניתנת גישה לכל או לחלק מהמידע שלך, והם עשויים להשתמש בעוגיות (כהגדרתן לעיל) או בטכנולוגיית איסוף אחרות.
  8. חשוב לזכור שלא ניתן לערוב במאת האחוזים מפני פעילות עוינת ונחושה מצד גורמים זרים ולכן אין בפעולות אלה בטחון מוחלט והאתר לא מתחייב שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע הנאסף בו.

 6. צרו קשר:
  1. האתר מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר באמצעים הבאים:

טלפון:

050-7022225

דוא”ל:

info@indekids.co.il

עדכון אחרון: מרץ, 2024

בימים אלו INDEKIDS כאן עבורכם, כל הדרך אל האור

אנו עובדים במרץ על חיבור בין מטפלים לבין אלו שזקוקים – ילדים, מתבגרים, בוגרים, הורים – כולם!
מכירים מטפלים רגשיים (בייחוד מומחים בטראומה ומצבי קיצון)?
מכירים כאלו הזקוקים לטיפול?
הפנו אותם לכאן,
אנחנו נעשה הכל במהירות וביעילות על מנת לחבר!

זמינים עבורכם גם בוואטסאפ 0507022225

דילוג לתוכן