מדיניות פרטיות אתר INDEKIDS

באינדקידס הפרטיות שלך חשובה לנו יותר מכל דבר אחר!

עסקינן בילדכם ועל כן נושא הפרטיות הינו קודש הקודשים בחברתנו ואנו משקיעים משאבים רבים על מנת להגן ולשמור על פרטיותך ופרטיות המשתמשים. 

במסמך זה תמצאו בשפה פשוטה וברורה מהי מדיניות הפרטיות של אינדקיד’ס (להלן: “החברה”).

נתחיל!

מדיניות פרטיות האתר

מדיניות הפרטיות חלה על כל המשתמשים הרשומים באתר ובאפליקציה אשר נמצאת בתהליך פיתוח וכן על היועצים המספקים את שירותי היועץ (להלן: “יועצים”). 

מדיניות הפרטיות היא חלק מהתקנון שלנו. למונחים במדיניות הפרטיות (כגון, אך לא רק, “אנחנו”, “שלנו”, “אנחנו”, “פלטפורמה” ו”שירותי יועץ”) יש אותה משמעות כמו בתקנון שלנו. 

כאשר אתה משתמש בפלטפורמה שלנו, אתה מקבל ומסכים הן לתקנון והן למדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים להיות מחויב למדיניות הפרטיות, עליך להפסיק להשתמש בפלטפורמה באופן מיידי או להפסיק לספק את שירותי היועץ, לפי העניין. על ידי גישה ושימוש בפלטפורמה שלנו או אספקת שירותי היועץ, לפי העניין, אתה מאשר שקראת את התנאים וההגבלות ואת מדיניות הפרטיות ושאתה מבין, מסכים ומאשר את כל התנאים הכלולים בשניהם.

רישום מטפלים באתר

מטפלים המבקשים להירשם לאתר יתבקשו למסור מידע אודותם בעת ההרשמה. 

המידע שימסר ישמר במאגרי המידע של החברה והאחרונה רשאית להשתמש בו ככל שיהיה צורך וע”פ חוק. 

אנו עשויים להשתמש במידע שאנו אוספים עבור אחת או יותר מהמטרות הבאות:

יצירת קשר עימך, לספק לך מידע, התראות והצעות הקשורות לאתר.

קשר על מנת לאמת את זהותך.

להשלמת פעילות שביקשת, כגון הרשמה לפלטפורמה או קבלת מידע נוסף.

אספקת שירותים אליך

כדי ליצור את חשבונך באתר שלנו ולאפשר לך להיכנס לחשבונך ולהשתמש באתר.

כדי לנהל את חשבונך, לספק לך תמיכת לקוחות, ולהבטיח שאתה מקבל שירות איכותי.

לצורכי חיוב ועיבוד עסקאות.

להתאים משתמשים ליועצים ולהקל על שירותי היועצים.

לספק, לתמוך, להתאים אישית ולפתח את הפלטפורמה שלנו ואת שירותי היועץ.

ניהול ושיפור השירותים

כדי לפקח, לנהל ולפקח על האתר.

למדוד ולשפר את האיכות, האפקטיביות והאספקה של השירותים שלנו.

התאמה אישית

כדי להתאים אישית את חוויית האתר ולספק תוכן והצעות מוצרים ושירותים הרלוונטיים לתחומי עניין אישיים, לרבות הצעות ומודעות ממוקדות.

עמידה בחוק

כדי להגיב לבקשות של אכיפת חוק וכנדרש על פי החוק החל, צו בית משפט או תקנות ממשלתיות.

לציית לחוקים החלים במדינה ובחוק הפדרלי, לרבות, אך לא רק לחוקים הקשורים להגנה על בריאות ובטיחות הלקוחות והציבור.

לאפשר למטפלים לעמוד בדרישות הרישוי, החוק והאיכות בתחומי השיפוט שלהם.

שימושים אחרים בהסכמה

כל מטרה אחרת בהסכמתך.

מסירת מידע לצד שלישי

החברה מתחייבת לא להעביר כל מידע אודות המשתמש באתר למעט במקרים המפורטים להלן:

למטרות עסקיות: רק לפי הצורך למתן שירותי היועץ, אנו עשויים לשתף מידע של משתמש עם יועץ ופרטי יועץ עם משתמש. אנו עשויים גם לשתף את המידע שלך עם ספקים וספקי שירותים, לרבות שותפי אירוח הנתונים ואחסון הנתונים שלנו, ניתוחים וספקים המספקים שירותים טכנולוגיים ותמיכה, עיבוד תשלומים ואבטחת נתונים. אנו עשויים גם לשתף מידע עם יועצים מקצועיים, כגון רואי חשבון, משרדי עורכי דין ומשרדי רואי חשבון.

בהנחייתך או בהסכמתך: אנו עשויים לשתף את המידע שלך עם צדדים שלישיים אם תבקש או תנחה אותנו לעשות זאת.

לפי חוק אנו עשויים להעביר מידע אודותך ואודות הפעילות באתר עם בתי משפט, רשויות אכיפת החוק וזאת רק כאשר מדובר בדרישה לפי חוק ו/או צו בית משפט. 

אנו עשויים לשתף את המידע שלך כדי לאכוף את תקנון האתר וההגבלות ותנאי השימוש החלים, וכדי להבטיח את הבטיחות והאבטחה של האתר והמשתמשים שלנו.

תשומת ליבך כי באם תהפוך מידע כלשהו לזמין לציבור באתר אזי כל אחד רשאי לראות מידע כזה ולהשתמש בו ואין זה באחריות החברה.

החברה רשאית להשתמש במייל עימו נרשמת לאתר וזאת על מנת מידע פרסומי ו/או מידע בגין פעילות החברה וזאת בכפוף להסכמתך. באפשרותך לבטל את הסכמתך ולבקש להסיר את פרטיך מרשימת הדיוור וזאת באמצעות פניה לחברה במייל info@indekids.co.il 

עוגיות – Cookies

כמו אתרי אינטרנט רבים, אנו משתמשים ב”עוגיות” וגם במשואות אינטרנט כדי לאסוף מידע, אבטחת מידע ושיפור ביצועי האתר.

בכל רגע אתה יכול לשנות את הגדרות הדפדפן שלך כך שהוא יפסיק לקבל עוגיות ומשואות אינטרנט או שינחה אותך לפני קבלת עוגיה או משואת אינטרנט. 

אבטחת מידע

הפרטיות שלך היא הדבר הכי חשוב עבורנו ואנחנו עושים מאמצים רבים על מנת לשמור עליה באמצעות תקנים מחמירים ועמידה בחוקים החלים כגון חוק הפרטיות, אולם חשוב להדגיש כי כל שימוש באינטרנט נושא סיכוני אבטחה רבים ולא ניתן להתחייב ב -100% כי האתר לא ייפרץ ע”י פצחנים ו/או תימצא פרצת אבטחה שלא הייתה ידועה לצוות האתר ובמקרה זה אין באחריות החברה לפצות את המשתמש בגין זליגת מידע אודותיו.

מדיניות ביטול רישום מטפלים לאתר

ניתן להודיע לנו על ביטול עסקה (כלומר, ביטול הפרסום של המטפל באתר) במייל info@indekids.co.il . המנוי יבוטל החל מסוף החודש בו שולם המנוי, בתוך 7 ימי עסקים מיום מסירת הודעת הביטול. אם בוטל המנוי הרלוונטי במהלך החודש שעבורו שולמו דמי המנוי, לא יינתן למנוי החזר עבור התקופה שממועד הביטול ועד לסוף החודש עבורו שולמו דמי המנוי. לא יינתן החזר כספי בגין התקופה בה נעשה שימוש בשירותים המוצעים באתר בתשלום ואשר קדמה למועד הביטול. למען הסר ספק חיוב זה עד לסוף חודש החיוב ייחשב כדמי ביטול בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010

בוטלה עסקה, כמפורט בתנאים אלה בתוך 14 ימים ממועד פתיחת הרישום והחיוב (לפי המוקדם), רשאי המשתמש הרשום לבטל את הרישום ללא כל חיוב בדמי ביטול. יצריך הביטול החזר כספי, אזי זה יבוצע על פי תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010 ובהתאם למדיניות חב’ האשראי או החב’ הסולקת. 

למען הסר ספק, ברכישת מנוי נותן הרוכש הסכמתו לתשלום דמי המנוי החודשיים לתקופה בלתי קצובה, וכל עוד לא בוטל המנוי, כמפורט בתנאי שימוש אלה. המנוי רשאי להודיע בכל עת בה יחפוץ על ביטול המנוי בהתאם וכפוף לתנאי שימוש אלה.

שירותי יינתנו על בסיס תוכניות מסלולים שונים, הרכב המסלולים עשוי להשתנות מעת לעת, אך מוסכם ויובהר שהרכב מסלול השירות הרלוונטי ועלותו עבור המשתמש שבחר באותו מסלול הינו הרכב המסלול ועלותה במועד בחירת המסלול.

שינויים במדיניות הפרטיות שלנו

החברה רשאית לעדכן הצהרת פרטיות זו לפי שיקול דעתה הבלעדי. על מנת למנוע אי הבנה תאריך העדכון האחרון של מדיניות הפרטיות יופיע בסיום מסמך המדיניות. האחריות לבדוק את מדיניות הפרטיות הינה על משתמשי האתר. בכל מקרה החברה לעולם לא תשתמש במידע שאתה שולח במסגרת מדיניות הפרטיות הנוכחית שלנו בצורה חדשה מבלי להודיע ללקוחות החברה מראש ולאפשר להם לבקש להתנתק מהשירות. 

שינויים בשירות והפסקת פעילות

החברה רשאית להפסיק את פעילותה בכל זמן שתחליט וכן רשאית לשנות את האתר ו/או את מחירי השירותים שניתנים באתר וכן את המידע שמצוי באתר וזאת מבלי להודיע מראש למשתמשים באתר ו/או למטפלים. 

החברה רשאית להפסיק את פעילות האתר וזאת לטובת ביצוע פעולות תחזוקה, שיפור השירות ו/או כל סיבה אחרת שמצריכה השבתת האתר. החברה תודיע מראש למשתמשים, ככל שיתאפשר, על הפסקת פעילות האתר ומבקשת את הבנתכם וסליחתכם מראש.

המשתמשים באתר מוותרים מראש על כל טענה כנגד החברה בגין הפסקה זמנית ו/או קבועה של פעילות האתר. 

כתב ויתור

האתר הינו פלטפורמה לנותני שירותים ואינו אחראי לטיפול שמתקבל מאת המטפלים באתר על כל המשתמע מכך. האתר אינו אחראי על טיב הטיפול ותוצאותיו. 

קניין רוחני

כל הזכויות באתר שמורות לחברה בלבד, אין להעתיק, להפיץ, לשדר, לתרגם או להשתמש בכל מידע ו/או עיצוב ו/או סימני מסחר ו/או 

מקום שיפוט והדין החל

על השימוש באתר זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לשימוש באתר יהיה בבתי המשפט המוסמכים בישראל באזור תל-אביב בלבד. 

שימוש נעים ומועיל! 

בימים אלו INDEKIDS כאן עבורכם, כל הדרך אל האור

אנו עובדים במרץ על חיבור בין מטפלים לבין אלו שזקוקים – ילדים, מתבגרים, בוגרים, הורים – כולם!
מכירים מטפלים רגשיים (בייחוד מומחים בטראומה ומצבי קיצון)?
מכירים כאלו הזקוקים לטיפול?
הפנו אותם לכאן,
אנחנו נעשה הכל במהירות וביעילות על מנת לחבר!

זמינים עבורכם גם בוואטסאפ 0507022225

דילוג לתוכן